EN-knee

Testen van de spierfunctie rond de knie met behulp van de EN-knee.

Als met behulp van onderzoek is vastgesteld dat er structureel anatomisch geen afwijkingen (meer) bestaan kunnen we vaststellen of er functionele tekortkomingen zijn die knieklachten in stand houden of optimaal functioneren beletten. Daarvoor moeten we de kwaliteit van de spierfunctie onderzoeken en dat kunnen we doen met behulp van de EN-knee.

Een goede fysieke conditie van de spieren rond het kniegewricht is noodzakelijk voor een optimaal functioneren van de knie. Deze conditie wordt bepaald door verschillende parameters, namelijk kracht, snelkracht en uithoudingsvermogen.

Een gebrek aan één van deze parameters leidt tot verminderde controle op de stand van of de beweging in het kniegewricht waardoor structuren, zoals bijvoorbeeld een meniscus, worden overbelast.

Een isokinetische test

De EN-knee is een isokinetisch apparaat, d.w.z. dat de vooraf ingestelde (hoek)snelheid constant blijft, onafhankelijk van de door de testpersoon geleverde kracht. Voor de test wordt de testpersoon d.m.v. banden en steunen op het meetinstrument vastgemaakt zodat alleen de kniefunctie wordt getest. Tevens wordt bepaald binnen welk bereik van het buigen en strekken wordt gemeten. Tijdens de test probeert de testpersoon de knie met zoveel mogelijk kracht te buigen en strekken op de vooraf ingestelde snelheid. Er wordt op verschillende snelheden getest en het aantal uit te voeren herhalingen kan verschillen.

De door de EN-knee geregistreerde gegevens worden zowel in getallen als in grafieken weergegeven en door de fysiotherapeut geanalyseerd. Een test kan op deze manier een eventueel gebrek aan kracht, snelkracht en uithoudingsvermogen van de spieren rond de knie vaststellen.

Door deze betere objectivering is het mogelijk de behandeling, in de vorm van training, meer specifiek en daarom efficiënter te laten verlopen. Door een hertest in een later stadium kan geregistreerd worden of de training het beoogde effect heeft en dus zinvol is geweest.

 

Wij zijn aangesloten bij