Nieuws

Hartpatienten krijgen onvoldoende nazorg
12
mrt

Hartpatienten krijgen onvoldoende nazorg

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 100.000 mensen opgenomen na een hartinfarct of voor een hartoperatie of een preventieve dotterbehandeling. Minder dan een derde van deze mensen krijgt hartrevalidatie.
Door hartrevalidatie daalt de sterftekans van hartpatiënten, stijgt hun kwaliteit van leven en vermindert het risico op een nieuw hartinfarct of een nieuwe ziekenhuisopname.

Doorverwijzing

Dat niet iedereen hartrevalidatie krijgt, heeft verschillende oorzaken. Uit eerder onderzoek bleek al dat doorverwijzing vanuit klinieken beter kan. Alle patiënten zouden na een infarct of operatie bij ontslag automatisch een intakeafspraak voor de hartrevalidatie moeten krijgen. In de praktijk gebeurt dat niet. Ook is gebleken dat de afstand tussen revalidatiecentrum en woonplaats van invloed is. Bij een afstand van meer dan 10 kilo zien patiënten vaak af van deelname.

Uitbreiding noodzakelijk

Geld speelt ook een rol. Door beperking van budgetten in de gezondheidszorg is uitbreiding van het aantal revalidatieplekken voor hartpatiënten wel noodzakelijk maar niet mogelijk. Volgens een van de auteurs van het onderzoek, Roderik Kraaijenhagen, spaart hartrevalidatie levens. "Het maakt hartpatiënten actiever, gezonder en zekerder en ze keren eerder terug in het arbeidsproces."

bron:AMC

 

Wij zijn aangesloten bij