Behandeling ex covid19 patienten

Fysiotherapeutische zorg voor Corona patienten bij Fysiotherapie Boekestein

Onze fysiotherapeuten Sophie van der Werff (fysiotherapeut gespecialiseerd in nazorg ziekenhuisopname/Post Intensive Care Syndroom (PICS), BovenIJ Ziekenhuis) en Daphne Boom (aandachtsgebied COPD en longfysiotherapeute in opleiding) kunnen u begeleiden na het doormaken van het coronavirus.

In nauw contact met huisartsen kunnen wij in eerste instantie de behandeling “op afstand” beginnen. Indien noodzakelijk kan ook therapie aan huis geboden worden.

Adviezen ten aanzien van o.a. ademhaling, bewegen en het oppakken van dagelijkse activiteiten en energieverdeling zal voor veel patiënten de eerste weken op de voorgrond staan.

Vervolgens zullen wij in samenspraak met u, kijken of en wanneer verdere therapie voor bijvoorbeeld de opbouw van uw algehele conditie weer binnen de praktijk plaats kan vinden.