Shockwave

Wat is shockwave?DSC01993.jpg
De term ‘shockwave’ verwijst naar hoogenergetische geluidsimpulsen die zich als golven dwars door een medium heen verplaatsen (water,lucht of een vaste stof). Het principe van de shockwave therapie (extracorporale shockwave therapie: ESWT) vindt zijn oorsprong in de medische wereld in de vorm van de niersteenvergruizer. De shockwaves die wij gebruiken worden opgewekt in een behandelkop die de trillingen gericht doorgeeft aan het lichaam en laat doordringen in dieper gelegen weefsels. Het zijn zeer kortdurende geluidspulsen met relatief veel energie. Door de behandelkop met een tussenstof op de huid te plaatsen wordt de geluidsenergie in het lichaam overgedragen en uiteindelijk aan de te behandelen plaats afgegeven.

                                           
Hoe werkt shockwave?
Onder invloed van de energie van de shockwaves reageert het lichaammet het vrijmaken van verschillende herstelstimulerende stoffen.

Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na, waardoor er pijndemping en een verbetering van de voedingstoestand optreedt. Andere stoffen stimuleren het herstel van het weefstel. Tevens kunnen verkalkingen in spieren en pezen weker gemaakt worden waarna deze worden opgeruimd door het lichaam zelf.

Wanneer kan shockwave helpen?
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht, bij 50% tot 85% goede tot zeer goede resultaten worden bereikt. Wanneer er na drie behandelingen geen verbetering van de klacht ontstaat moet heroverwogen worden of shockwave voor u een geschikte aanvulling op de behandeling is.

(Relatieve) contra indicaties onder andere;

 • Zwangerschap
 • Pacemaker,(metalen) implantaten, prothesen
 • Acute infectie in de te behandelen regio, koorts
 • Epilepsie
 • Stoornissen aan bloedvaten, antistollingsmiddelen,
 • bloedverdunners
 • Cardiale problemen
 • Polyneuropathie
 • Gescheurde spieren
 • (Kwaadaardige) tumoren
 • Osteoporose
 • Hypersensibiliteit

Doet de behandeling pijn?
Er wordt veel energie afgegeven op een plaats die vaak al verhoogd gevoelig is. Hierdoor zal in veel gevallen een zeer stevige sensatie maar geen echte pijn optreden. De therapeut zal hierbij uw tolerantiegrens niet overschrijden.

Zijn er bijwerkingen?
De behandeling met shockwave is vrijwel zonder risico’s en kent weinig bijwerkingen. Wel kan na de behandeling een lichte roodheid van de huid of plaatselijke zwelling ontstaan. Daarnaast kan het zijn dat, gedurende een korte periode een verhoogde gevoeligheid in het behandelde gebied optreedt.

Hoe ziet een behandeling er uit?
De therapeut zal aan de hand van een vraaggesprek en een onderzoek besluiten of shockwave een geschikte aanvulling op uw therapie kan zijn. Daarna wordt de plaats waar behandeld gaat worden bepaald. Deze plaats wordt bepaald door echografie of doordat de therapeut de pijnlijke plaats markeert. Om te zorgen dat er geen energie verloren gaat, wordt er een gel tussen de huid en de behandelkop aangebracht.

Om het weefsel te laten wennen zullen er eerst shockwaves met weinig energie gegeven worden. Daarna volgt de behandeling met in totaal 2000 – 3000 shockwaves. Gedurende de gehele behandeling zal de therapeut u vragen om aan te geven wanneer de behandeling een te hevige sensatie oproept. De intensiteit kan indien noodzakelijk aangepast worden. De behandeling met shockwave duurt 6 tot 10 minuten. Over het algemeen zijn er 3-6 behandelsessies met tussenpozen van een week nodig.

Voordelen van Shockwave therapie
Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie
Kortdurende behandeling (6 tot 10 minuten per sessie), 3 tot 6 sessiesDSC02018.jpgBehandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen

 • Pijndemping en herstel van de bewegelijkheid al mogelijk na enkele dagen.
 • Weinig bijwerkingen.
 • Patiëntvriendelijk
 • Uitstekend genezingspercentage

Enkele indicaties voor Shockwave therapie

 • Hielspoor (fasciitis plantaris)  
 • Chronische pijn aan de achillespees                                  
 • Kniepeessontsteking (Jumper’s knee)
 • Shin splints
 • Liesblessures op basis van peesproblematiek
 • Schouderpijn met of zonder kalkvorming
 • Tennis- of golferselleboog
 • Langzaam of niet helende fracturen
 • Andere vormen van verkalking en peesontstekingen
 • Triggerpoints

Wie?
Hoveling, Peter Boom, Sophie zwardhoed, Jeffrey Balder, Nils Dekker, Jerry van Dommelen, Remco van Oosten, Sophie van der Werff

 

Direct contact

+31229213636 info@fysiotherapieboekestein.nl

Maatschap Fysiotherapie Boekestein
Dubbele Buurt 10-12
1621 JV Hoorn