De maatschap

 

DSC02319-Edit.jpgMaatschap: Remco van Oosten, Alex Hoveling, Peter boom

Onze missie
Altijd werkend, samen met de patiënt, met een duidelijke doelstelling voor ogen waarbij de patiënt of cliënt met zijn hulpvraag centraal staat. Werkend volgens de nieuwste inzichten en altijd op zoek naar nieuwe inzichten.

Naast het menselijk contact tijdens de behandeling is dit vooral onze drijfveer. Zoeken naar samenwerking met (zorg)partners en continue scholing zijn hierbij voor ons een must. Kernbegrippen voor ons zijn; representativiteit, herkenbaarheid, bereikbaarheid en flexibiliteit.

Wij willen gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg laagdrempelig houden door dit zo divers mogelijk aan te bieden onder 1 dak.

Kwaliteit, Samenwerking en overleg
'Samen weet je meer en kan je meer'. Wij werken uiteraard samen met onze collega fysiotherapeuten binnen de CFWF. Ook met andere zorgverleners, disciplines en instellingen wordt er samengewerkt. Een specifieke plek neemt de organisatie Fys’optima hier in.

Op regelmatige basis vindt overleg plaats met:    

 • Huisartsen in het centrum van Hoorn
 • Traumachirurgen Academisch Medisch Centrum (Amsterdam)
 • Huisartsen in de Grote Waal
 • Schoudernetwerk West-Friesland 
 • Octant Mondzorg / Nova mondzorg
 • Netwerk Bekkenfysiotherapie 
 • Kniepoli / Dijklanderziekenhuis
 • Claudicationetwerk West-Friesland 
 • Parkison netwerk West-Friesland 
 • (medische) staf topamateur verenigingen SEW Handbal, voetbalverenigingen Hollandia en Zwaluwen '30 

Incidenteel maar veelal intensief overleg vindt er plaats met onze andere verwijzers en de afdelingen Orthopedie, Urologie, Gyneacologie en Mondziekten en Kaakchirurgie van het Dijkllander Ziekenhuis te Hoorn.

Netwerken
Wij zijn aangesloten bij de volgende netwerken: 
Claudicationet: Nils Dekker 
(Traumanet) Traumafysionet AMC: Alex Hoveling, Remco van Oosten
ParkinsonNet: Elmar Kerkhof 

Patient tevredenheid
U als patient bent onze belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze zorgverlening. Sinds 2010 gebruiken wij "Fysio Prestatie Monitor" (FPM) om de patient tevredenheid te meten, later overgegaan in Qualiview  U wordt tijdens de behandeling gevraagd of u hieraan wilt meewerken. De enquete is uiteraard anoniem. De resultaten van deze enquete gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren en de zorgverzekeraars inzicht te geven in ons kwalitatief handelen. In het eerste jaar (2010) gaf u ons een 8,5. De jaren daarna, tot nu toe, is het cijfer altijd hoger geweest.    

Cijfers en jaarverslag
Elk jaar maken wij een jaarverslag. Hierin staan cijfers met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van onze zorgverlening en ons beleidsplan voor het volgend jaar. 

Management en organisatie
Fysiotherapie Boekestein is een van de oudste (sinds 1976), langstbestaande, grootste en succesvolste fysiotherapie praktijken in Hoorn. De praktijk bestaat inmiddels bijna 40 jaar en is opgericht door de naamgever, oud fysiotherapeut van AZ en oud profvoetballer (Hollandia, Telstar, Go Ahead) Jan Boekestein. Om de kwaliteit van onze zorgverlening te waarborgen is het van belang dat al onze bedrijfsprocessen beschreven staan. En belangrijker nog: dat wij ervoor staan!! Om dit te bereiken hebben wij wekelijks overleg met het gehele team, naast bedrijfsmatige zaken staan ook regelmatig kwalitatieve aspecten van onze zorgverlening op de agenda. De maatschapsleden vergaderen minimaal 4 maal per jaar. Om zorginnovatie en permanente zorgverbetering te waarborgen heeft de praktijk drie kwaliteitsfunctionarissen (Peter Boom, Elmar Kerkhof & Jeffrey Balder) aangesteld. Deze bewaken het gehele kwaliteitsmanagementsysteem.

HKZ certificaat
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te (waar)borgen hanteren wij een Kwaliteitsmanagementsysteem. In dit systeem worden al onze bedrijfsprocessen beschreven, geevalueerd en zonodig bijgesteld. Per 1 mei 2012 voldoet ons kwaliteitssysteem aan de normeisen zoals die gesteld zijn  in het HKZ-certificatieschema Fysiotherapiepraktijken, versie 2016 voor het toepassingsgebied Fysiotherapie met inbegrip van de verbijzonderingen en medische fitness. 

Beroepsorganisaties
Onze praktijk is aangesloten bij diverse (beroeps)organisaties die de kwaliteit van de zorg in de gaten houden:

 •  KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
 • NVMT, NVOF, NVFB, NVFS, NVFG
 • BIG
 • Fys 'Optima
 • Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en de diverse specialisten registers
 • Privacy register

Gecertificeerd Opleidingsinstituut
Een kwaliteit is ook het delen van kennis en vaardigheden met anderen. Dit doen wij door samen te werken met onze naaste collega"s in de Stichting Samenwerkende Fysiotherapie Praktijken Hoorn (SFP) en door het opleiden van studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht in de praktijk. Van de Hogeschool van Amsterdam hebben wij het predikaat Opleidingplaats gekregen. Dit is in het belang van de student maar zeker ook voor u als patient. U wilt namelijk de beste behandeling krijgen ook als daar een student bij betrokken is!

Maatschappelijke Verantwoording
Wij streven naar een duurzaam, verantwoorde onderneming. Informatie hierover staat in de diverse jaarverslagen. Daar waar de fysiotherapie praktijk een grote binding heeft met sport en sporters rekenen wij het ook tot onze verantwoording om op lokaal niveau de sport en sporters te stimuleren en te ondersteunen door middel van bijdragen, sponsoring en/of paramedische begeleiding. Voorbeelden hiervan zijn: Grasshoppers, HSV Sport, HCSV Zwaluwen '30 (Voetbal & Handbal), HVV Hollandia, Handbalvereniging SEW, STC (schaatstrainingsgroep Hoorn), SV RKEDO,Tennisvereniging De Hulk en Westfriese Hockey Club WFHC

Veiligheid
Om de veiligheid van u als patient te waarborgen wordt onze medische apparatuur jaarlijks gecontroleerd door gecertificeerde bedrijven. Daarnaast worden de installaties (gas, electra, water) volgens geldende normen door gecertificeerde bedrijven onderhouden. De waterkwaliteit wordt gecontroleerd zodat het risico op legionella besmetting zo veel mogelijk wordt beperkt. De praktijk wordt 3 maal per week hygienisch gereinigd door onze eigen schoonmaakploeg. Wij houden ons aan de model- en gedragsregels van onze beroepsgroep. Ook hebben wij een ontruimingsplan welke jaarlijks wordt geoefend en voorzieningen om een eventuele calamiteiten te lijf te gaan. Een alarmsysteem zorgt ervoor dat dieven zich bij ons niet welkom voelen. 

Bereikbaarheid
Op loopafstand van onze praktijk is parkeergelegeheid (betaald parkeren) ruim beschikbaar. Voor 12:00 uur kunt u gratis parkeren in de parkeergarage van de Park Schouwburg. De praktijk is centraal gelegen nabij het NS station en het Busstation.

Onze praktijk is tevens toegankelijk met een rolstoel.

AED
In de praktijk is een AED aanwezig. Alle fysiotherapeuten zijn geschoold in bedrijfshulpverlening, EHBO, levensreddende handelingen en Reanimatie + AED.

Kamer van Koophandel
De maatschap staat onder nummmer 37161886 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

 

Direct contact

+31229213636 info@fysiotherapieboekestein.nl

Maatschap Fysiotherapie Boekestein
Dubbele Buurt 10-12
1621 JV Hoorn