Echografie

Wat heeft Echografie (Musculo Skeletal Ultrasound) te bieden ?
Musculoskeletal ultrasound is een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, en comfortabel voor u als patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

DSC02403.jpg

Welke diagnose kan onder andere gesteld worden?

  • Ontsteking, tendinopathie
  • Rupturen
  • Vochtophopingen
  • Dislocaties
  • Cysten
  • Laesies

 

 

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?
Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen Maatschap Fysiotherapie Boekestein heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten

Het onderzoek
Met een behandelkop, de zogenaamde 'probe' of 'transducer', worden met tussenkomst van gel geluidsgolven in het lichaam gestuurd en weer opgevangen door dezelfde transducer. Middels een computer worden deze teruggezonden geluidsgolven omgezet in een beeld met grijstinten. Geluidsgolven kunnen niet door botweefsel heen. Het bot is door de terugkaatsing van de golven zichtbaar als een felle witte streep. Vochtophopingen daarentegen absorberen de geluidsgolven volledig en zijn zichtbaar als een zwarte ruimte (zie afbeelding). U kunt het vergelijken met een echoscopie bij ongeboren kinderen. Het onderzoek is niet belastend voor de patiënt, is niet gevoelig en duurt ongeveer 10-20 minuten. De echobeelden worden opgeslagen in de computer. De echobeelden kunnen op Cd-rom of USB stick gezet worden

Kosten en vergoedingen
Als u door een collega fysiotherapeut of (huis)arts/specialist wordt verwezen naar onze praktijk voor een echografisch onderzoek zijn de kosten €65,00  (tarief 2022) inclusief de rapportage. Als toegevoegd onderzoek bij uw fysiotherapeutische behandeling zijn de kosten €42,00 (tarief 2022). 

Enkele toonaangevende stellingen:
Echografisch onderzoek van het bewegingsapparaat heeft vooral meerwaarde als het door de clinicus zelf wordt verricht in aansluiting op diens fysisch-diagnostisch onderzoek (Dr. Swen, Proefschrift "Sonography in Reumatology-a new approach in diagnosis and treatment").
De makkelijke toegankelijkheid en zijn relatief lage prijs maken dat echografie dan ook het onderzoek van eerste keus zou moeten zijn, als beeldvormende diagnostiek is gewenst. (Dr. T. Geertsma, geneeskunde en Sport, 35,3 juni 2002, De mogelijkheden van het echografisch onderzoek bij achillespeespathologie).

Onze Echografisten: Alex Hoveling, Peter Boom, Remco van Oosten en Danny Eijkelenkamp, Jerry van Dommelen

Direct contact

+31229213636 info@fysiotherapieboekestein.nl

Maatschap Fysiotherapie Boekestein
Dubbele Buurt 10-12
1621 JV Hoorn