Tinnitus

Implantaat mogelijk remedie tegen oorsuizen

In het Maastricht UMC+ heeft onlangs de eerste patiënt die aan één kant doof is en lijdt aan oorsuizen, een zogeheten Tinnitus Implantaat (TI) gekregen. Het is de bedoeling dat dit TI zodanig wordt afgesteld dat er een stiltecode wordt gevonden waardoor de patiënt verlost is van het oorsuizen. Steeds meer mensen hebben last van oorsuizen (tinnitus). Schattingen wijzen op tot ruim twee miljoen mensen in Nederland. Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, vaak 24 uur per dag.
Oorzaak
De oorzaak van oorsuizen is vaak niet te achterhalen en er bestaat ook nog geen behandeling voor. Dat is frustrerend voor patiënten omdat men ook niet weet of de tinnitus overgaat of dat het zich verder ontwikkelt. Wel duidelijk is dat oorsuizen vaak, maar niet altijd samengaat met slechthorendheid. Zenuwen en schakelkernen in de hersenen kunnen ontregeld raken door gebrek aan geluidssignaal waardoor de hersenkernen een soort 'overspannen gedrag' gaan vertonen en dit gemis gaan compenseren. Het Maastrichtse team wil nu met behulp van het Tinnitus Implantaat (TI) opnieuw geluid naar die hersenkernen sturen. Voor de patiënt zou dat kunnen leiden tot het geluid van stilte waarin het oorsuizen verdwenen zou moeten zijn.
Proef
"We gaan een proef doen bij tien personen, die allemaal aan één kant doof zijn en enkel aan die zijde last hebben van oorsuizen", licht prof. Stokroos van de Universiteit van Maastricht toe.
Deze patiënten zijn voor het merendeel al geselecteerd en worden twee jaar gevolgd. "Per patiënt gaan we op zoek naar de ideale situatie waarbij we de elektrische stimulatie zodanig willen gaan aanbieden dat de patiënt het niet meer waarneemt."

Door: Gezondheidsnet .