Nieuws

Huisartsen doen mee met patientendossier
07
feb

Huisartsen doen mee met patientendossier

Op een speciale vergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stemden ze dinsdagavond in met de voorwaarden. 16 regio's stemden voor, 5 waren tegen. Twee kringen onthielden zich van stemming, aldus de LHV.
Het nieuwe elektronisch patiëntendossier vervangt de oude versie, die in 2011 door de politiek is afgewezen omdat de privacy van patiënten niet gewaarborgd zou zijn.
Het idee was toen dat de gegevens van iedereen in het elektronisch patiëntendossier zouden worden opgenomen, tenzij mensen daartegen bezwaar aantekenden. Nu is dat net omgekeerd. Alleen als je expliciet toestemming geeft, doe je mee.
Vrijwillig
Ook voor de huisartsen is deelname vrijwillig. Ze mogen, net als patiënten, besluiten om niet mee te doen. Als een huisarts zich niet aansluit bij het systeem, zijn de gegevens van zijn of haar patiënten ook niet in te zien. Wie wel meedoet, krijgt een tegemoetkoming in de kosten. Om aan de privacybezwaren tegemoet te komen, mag voorlopig maar een beperkte groep medici de gegevens van patiënten inzien. Zo kunnen huisartsen en apothekers alleen dossiers van mensen uit de eigen regio bekijken. Mensen kunnen bovendien aangeven wie welke gegevens mogen zien en krijgen een melding als iemand het dossier heeft bekeken.
Ziekenhuizen
Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Die krijgen toegang tot de gegevens van alle deelnemende Nederlanders. Over een eventuele uitbreiding moet later worden besloten.
De LHV heeft 11.500 leden. Een andere organisatie, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (650 leden), wil naar de rechter stappen over het patiëntendossier. Die huisartsen vinden dat het systeem niet klopt met hun beroepsgeheim.

 

Wij zijn aangesloten bij