Nieuws

Groepstraining maakt oudere niet zelfstandiger
24
jan

Groepstraining maakt oudere niet zelfstandiger

Auteur(s): Daan Marselis

De zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen is gebaat bij training. Groepstraining laat echter geen significante verbeteringen zien, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Betsy Weening-Dijksterhuis. Ze pleit voor meer individuele trainingen door fysiotherapeuten dan nu gebeurt. Weening-Dijksterhuis is verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze onderzocht of een trainingsprogramma helpt om de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te behouden of te bevorderen. “Daar kwam uit dat er geen verschil is tussen de experimentele en de controlegroep”, zegt ze. “De conclusie zou dus kunnen zijn dat groepstraining niet werkt, maar individuele training wel.” Weening houdt een slag om de arm omdat ze niet heeft onderzocht of individuele training werkt. “Uit de literatuur weten we wel dat training in het algemeen werkt. Als groepstraining niet werkt, is het alternatief individuele training.” Het onderzoek is deels gebaseerd op experimenten. Daarbij werd aan een groep kwetsbare ouderen een trainingsprogramma aangeboden. Om de resultaten te verifiëren was er ook een groep ouderen die geen training kreeg. Weening: “Met groepstraining zagen we dus geen significant effect. Dat de groepstraining niet werkt, komt mogelijk doordat de verschillen tussen ouderen heel groot zijn.” De training bestond uit progressieve weerstandstraining, balanstraining en functionele training. Bij functionele training worden activiteiten uit het dagelijkse leven geoefend, zoals opstaan uit een stoel. Weening mat de effecten van de training op een aantal punten: spierkracht, uithoudingsvermogen, zelfredzaamheid, balans en kwaliteit van leven. Overigens was de groepstraining niet helemaal zonder resultaat. “We zagen wel dat de helft van de mensen die aan de training deelnamen er in spierkracht en zelfredzaamheid op vooruitging. De resultaten waren alleen niet significant” (waardoor het verschil toeval kan zijn – red.).

 

 

Wij zijn aangesloten bij