Nieuws

Toename ouderen op eerste hulp na val
09
jan

Toename ouderen op eerste hulp na val

Wij zien een trendbreuk’, zegt Saskia Kloet, ouderenspecialist van VeiligheidNL. ‘We kunnen niet aantonen dat dit komt doordat ouderen nu langer thuiswonen, maar het zou ermee te maken kunnen hebben. De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen. Maar er is nog onvoldoende aandacht voor de risico’s en de preventie daarvan.’

VeiligheidNL is een maatschappelijke organisatie die al dertig jaar val ongevallen onder ouderen registreert. Nu deze langer thuis blijven wonen, zijn dit jaar voor het eerst de senioren geënquêteerd die zich melden bij de eerstehulpposten.

Gevallen ouderen kampen veelal met aandoeningen, zo blijkt. 80 procent van de gevallen ouderen gebruikt meer dan vijf soorten medicijnen, lijdt aan een of meer chronische ziekten of is eerder gevallen. Driekwart van hen is vrouw; vrouwen hebben een hogere levensverwachting en lopen een groter risico op botbreuken. Onder 85-plussers neemt het aantal val ongevallen het meest toe.

Ouderen wonen langer thuis. Maar soms zijn ze niet meer in staat zelf hulp in te roepen in geval van nood. Systemen voor alarmering bieden uitkomst. ‘Zo kunnen we het samen redden.’

Het aantal ouderen dat overlijdt door een val stijgt ook, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige maand. Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal overleden 65-plussers met 35 procent naar 3.267.

Niemand voelt zich volgens Kloet primair verantwoordelijk voelt voor valpreventie. ‘Rijk, gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars zouden afspraken moeten maken. Dat kan ze ook geld besparen.’

De huisartsen steken al veel energie in ouderen en maken het mogelijk dat zij langer thuiswonen, aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging. ‘Wonderlijk dat steeds naar de huisartsen wordt gekeken om de consequenties op te lossen van deze maatschappelijke ontwikkeling.’

 

Wij zijn aangesloten bij