Nieuws

Training tegen gevolgen beroerte
21
jul

Training tegen gevolgen beroerte

Patiënten die na een beroerte revalideren, zijn gebaat bij de PST-training. Hiermee leren ze problemen of hindernissen in vier stappen op te lossen.

Beperkingen
PST staat voor Problem Solving Therapy. Onderzoek van Marieke Visser van het Erasmus MC wijst uit dat patiënten met deze training sneller een betere kwaliteit van leven ervaren. Ook leren ze sneller omgaan met beperkingen die na een beroerte zijn ontstaan.

Thuis revalideren
Neuropsycholoog Visser promoveerde 21 juni op dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. PST is een bestaande training, toegespitst op patiënten die thuis revalideren na een beroerte, ook wel CVA of stroke genoemd. De training werd tijdens de studie van Visser in groepsverband aangeboden in Rijndam Revalidatie en het Revalidatiecentrum UZ Gent.

Vier stappen
Deelnemers kregen vaardigheden aangereikt om problemen in vier stappen te lijf te gaan. In stap 1 werd het probleem gedefinieerd en werd een doel gesteld. In stap 2 werden meerdere oplossingen bedacht. In stap 3 werden de oplossingen voorzien van voor- en nadelen en werd na afweging de beste oplossing gekozen. In de laatste stap werd het probleem getackeld en werd de oplossing geëvalueerd.

Moet landen
“Direct na de training zagen we nog geen verschil met de controlegroep die geen PST had gekregen”, vertelt Visser. “Maar dat is ook logisch, zo’n training heeft even tijd nodig om te landen. Na zes maanden zagen we een flink verschil. De waarde die patiënten toekenden aan hun kwaliteit van leven, was in de groep die PST had gevolgd meer verbeterd dan in de controlegroep. Ook was de manier waarop problemen worden aangepakt meer verbeterd na PST.”

Dip
Visser: “We weten uit eerder onderzoek dat de kwaliteit van leven stijgt tijdens de revalidatie en weer daalt als het hele revalidatietraject is afgerond. Dat komt omdat de patiënt dan zelf zijn problemen moet oplossen en niet meer kan terugvallen op het revalidatieteam. In dit onderzoek zien we tussen de PST en controlegroep wel verschillen in die dip in kwaliteit van leven. Bij de controlegroep was deze duidelijk aanwezig, in tegenstelling tot de PST-groep.”

Opnemen
Visser pleit ervoor de PST-training op te nemen in het revalidatieprogramma voor mensen met een beroerte. Haar wetenschappelijke bevindingen zijn ook in de VS opgepakt: Reuters en World Biomedical Frontiers hebben over deze studie gepubliceerd.

Bron: http://www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2016/2016-06/training.gevolgen.beroerte gepubliceerd: 23 juni 2016

 

Wij zijn aangesloten bij