Nieuws

Jonge werknemers vaker ziek door werkstress
06
nov

Jonge werknemers vaker ziek door werkstress

Volgens de studie ligt het aantal ziekmeldingen door stress bij jonge werknemers 40 procent hoger dan bij oudere werknemers. Het afgelopen jaar meldde 67 procent van de 18 tot 24- jarigen zich op het werk ziek als gevolg van stress. Dit cijfer daalde tot 54 procent bij 25 tot 34-jarigen. Van de werknemers in de leeftijd 35 tot 44 jaar meldde zich ‘slechts’ 47 procent ziek het afgelopen jaar door te veel stress. Verder toont de studie aan dat de helft van de 2.000 ondervraagde mensen meer stress voelt sinds het begin van de financiële crisis in 2008.
Hoge druk
Psychiater Ian Drever zegt: “Jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan hebben vaak het gevoel zich meer te moeten bewijzen. Dat gevoel veroorzaakt een grote druk, waardoor jonge mensen zich eerder ziek melden.” Een andere reden volgens Drever kan zijn dat jongeren zich meer bewust zijn van de tekenen van stress, zoals een verstoorde nachtrust of verminderde cognitieve prestaties. Ze herkennen dit al in een vroeg stadium en melden dit op hun werk.

 

Wij zijn aangesloten bij