Nieuws

De fysiotherapeut heeft wel degelijk een positie in de markt
11
mei

De fysiotherapeut heeft wel degelijk een positie in de markt

Steeds vaker hoor ik mijn collega’s mopperen dat de zorgverzekeraar alles bepaald zonder dat wij als therapeuten inspraak hebben. Er is geen sprake van marktwerking in de zorg en bij de invoering van de fysiotherapie binnen de zorgmarkt heeft de minister de regie rol van de zorgmarkt in handen van de zorgverzekeraar gegeven, tenminste dat is de mening van veel van onze collega’s.
Collega’s u heeft gelijk. De start van de zorgmarkt was een ongelijke, zoals het hierboven beschreven is. Maar geloof me een start zegt niets over het verloop van de wedstrijd! Toegegeven de zorgverzekeraar heeft een voorsprong bij de start maar de andere twee deelnemers in die markt krijgen voldoende kansen om terug te vechten. De twee andere spelers zijn natuurlijk de patiënten (verenigingen) en de zorgverleners. Helaas zijn wij zorgverleners alleen gewend om te vechten voor de gezondheid van onze patiënten. Nu de zorg een markt aan het worden is zal de zorgverlener moeten leren vechten voor zijn eigen positie binnen het stelsel. Dit vraagt ons om een mentaliteits-ommezwaai. In het verleden waren we als KNGF en als leden erg intrinsiek gericht (waren alleen maar met verdieping, kwaliteit en ethiek bezig) maar in deze markt zullen we ons natuurlijk ook naar buiten moeten tonen…
Collega’s en het KNGF wordt u zelf bewust van de plaats welke wij als beroepsgroep innemen binnen deze ontwikkelende zorgmarkt! Denkt u nu nog steeds dat u alleen een zorgproduct verkoopt en dit het enige product is waar wij door de zorgverzekeraar op afgerekend worden? Wordt dan nu wakker want wij als groep van 18.000 fysiotherapeuten zijn vergeten dat wij onze invloed op de patiënt niet alleen kunnen richten op het lichamelijk gezond maken van de patiënt maar we kunnen klanten ook adviseren! Met adviseren doel ik nu niet direct op advies voor een gezonde lifestyle et cetera, maar ik bedoel nu meer het advies aan de patiënt over wat de patiënt. naar de toekomst mag verwachten qua klachten maar ook hoe hij zich daarvoor moet/kan indekken door het afsluiten van een goede zorgpolis.
Door onze intensieve en vaak vertrouwelijke contact met onze patiënten worden wij als vertrouwenspersonen gezien en zullen adviezen van ons, aangaande het afsluiten van juiste polissen , door de patiënt als zeer serieus ervaren. Uit eigen ervaring weet ik dat meer dan 70% van de door mij eind 2011 gegeven adviezen aangaande het afsluiten van correcte polissen is opgevolgd. Als U dit inziet dan weet u ook dat wij als groep een zeer machtig wapen in handen hebben. De zorgverzekeraar weet heel goed dat wij die kracht hebben, helaas is gebleken dat in het verleden het KNGF geen gebruik gemaakt heeft van onze kracht. Op dit moment in het ontstane onderhandelings-vacuüm met de zorgverzekeraar, de Zorgverzekeraar onderhandelt immers niet met ons, kunnen wij moeilijk onze marketingkracht vermarkten naar de Zorgverzekeraar toe.

Om die reden roep ik op:

Het KNGF
Stel nu de voorwaarden op waaraan een goede polis aan moet voldoen voor de contracten in 2013. Denk daarbij aan zaken als; geen selectie bij aanname patiënt, het door de patiënt en het kunnen inkopen van onbeperkte fysiotherapeutische zorg. Dit zijn twee NMa proof criteria aangezien ze in het belang van de klant zijn.
Aan het einde van het jaar voert het KNGF een duidelijke publiciteitscampagne met pagina grote advertenties in alle landelijke kranten waarin wij als beroepsgroep een advies aan de klanten geven welke polissen men wel en welke men niet af moet sluiten.

De Fysiotherapeut
Gedurende het gehele jaar bereid u de patiënten voor dat men vanaf midden November de kranten in de gaten moet houden aangezien daarin de adviezen te lezen zijn welke polissen voor het volgende jaar aan te bevelen zijn. Ook kan u overwegen de klant u te laten bellen waarbij u dan mondeling uw klant adviseert. Ook kunnen we als collega’s plaatselijk of regionaal deze advertenties op eigen kosten in de lokale weekbladen plaatsen. Het KNGF levert de lay-out aan en wij kunnen onze namen in de regionale advertentie plaatsen .

Op deze wijze bereiken we twee zaken:

1.De kans dat de klant zich in 2013 beter verzekert is vergroot hierdoor.
2.De Zorgverzekeraar wordt er op gewezen dat wij klant keuzes kunnen beïnvloeden. Wanneer de Zorgverzekeraar er van doordrongen is dat wij invloed hebben dan vertaald zich dit automatisch in een aangepast contract voor 2014.
Maar ik weet zeker dat de Zorgverzekeraar geen klanten wil verliezen en rekening gaat houden met de fysiotherapeut als speler in de markt waarmee rekening moet worden gehouden.

 

Wij zijn aangesloten bij